Våra kurser

Lyssna

DO erbjuder kurser för dig som vill utveckla arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering och trakasserier.


Kurser för dig som arbetar med förskola och skola

Kurserna riktar sig främst till förskolechefer och skolledare med ansvar för förskola och skola.


Kurser för dig som är arbetsgivare eller facklig representant

Kurserna riktar sig främst till dig som är chef, strateg, HR-medarbetare eller fackligt anställd eller förtroendevald.


Kurser för dig som arbetar i det civila samhället

Kurserna riktar sig till förtroendevalda och anställda vid organisationer i det civila samhället som arbetar med diskrimineringsfrågor. 


 

Publiceringsdatum: 2014-05-22