Våra kurser

Lyssna

DO erbjuder kurser som ger kunskap och verktyg för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering och trakasserier.


Kurser för dig som arbetar med förskola och skola

Dessa kurser riktar sig främst till skolledare, förskolechefer och huvudmän med ansvar för förskola och skola.


Kurser för dig som är arbetsgivare eller facklig representant

Dessa kurser riktar sig främst till dig som är chef, strateg, HR-medarbetare eller fackligt anställd eller förtroendevald.


Publiceringsdatum: 2014-01-15